Nelátkové závislosti

Dňa 3. 12. 2019 sa žiaci 5. ročníka našej školy zúčastnili besedy s Mgr. Martinou Jurčovou z Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou na tému Mobilománia. Spoločne si pripomenuli novodobé nelátkové závislosti, akými sú patologické hráčstvo (gambling), workoholizmus (závislosť od práce), závislosť od internetu, mobilománia, závislosť od televízie, od počítačových hier. Podrobnejšie sa porozprávali o nebezpečenstvách spojených s využívaním sociálnych sietí, o nadmernom používaní tabletov, mobilných telefónov a počítačov. Dôsledkom je najmä to, že prestávame medzi sebou komunikovať, strácame kreativitu, netrávime voľný čas pohybom. Časté sledovanie informácií na sociálnych sieťach môže viesť k negatívnym dopadom na naše zdravie a rozvoj osobnosti.

Moderné technológie by nám mali slúžiť skôr na zjednodušenie nášho života. Môžu nám ho spríjemniť, dokonca kvalitatívne obohatiť. To však jedine v prípade, že s nimi narábame opatrne a so zdravým rozumom.

Žiakom sa beseda páčila a veríme, že splnila aj svoj účel.

VMR