Vranovské knihodni

V rámci projektu VRANOVSKÉ KNIHODNI sa uskutočnilo dňa 29. 11. 2019 v Hornozemplínskej  knižnici vo Vranove nad Topľou vyhodnotenie súťaže o najlepšiu komiksovú prácu. Do samotnej súťaže bolo zaslaných 116 komiksov. Kvalitu prác hodnotil a víťazov určil spisovateľ PhDr. Peter Karpinský, PhD.

Okrem slávnostného vyhodnotenia si prítomní mohli vypočuť aj odbornú prednášku o vzniku komiksu, pravidlách jeho tvorby a jeho rôznych formách. Na tomto podujatí bola zároveň prvýkrát predstavená  webová stránka knižnice v novom šate.

Naša škola sa vo veľkom počte prác nestratila a žala úspech:

Lenka Pšeničňaková (IV. A) – 1. miesto (1. kategória)

Diana Dančová (IV. A) – 3. miesto (1. kategória)

Dievčatám k umiestneniu srdečne blahoželáme.

Mgr. Z. Demčáková