Deň solidarity

V stredu 18. 12. si žiaci druhého stupňa pripomínali (trocha v predstihu) Deň solidarity. Svoju solidárnosť mohli dokázať tým, že z vlastných úspor kúpili ponožky. Všetky vyzbierané ponožky posielame prostredníctvom misijného centra Archa na Ukrajinu, obyvateľom žijúcim v blízkosti bojovej zóny. Až šesť tried sa stopercentne zapojilo do tejto krásnej a nezištnej aktivity. Špeciálne chválime kolektív žiakov IV. C, ktorý napriek tomu, že ešte nesúťaží s triedami druhého stupňa, prispel do spoločného balíka vyzbieraných ponožiek.

Veľké a úprimné ďakujem patrí všetkým, aj nepedagogickým zamestnancom, ktorí sa dokázali zriecť akejkoľvek sumy v prospech tých, ktorí sú nesmierne vďační aj za takú bežnú a samozrejmú vec, akou sú nové ponožky…

Dnešná aktivita nás utvrdzuje v tom, že aj mladá generácia vie súcitiť a nepozerať len na svoje vlastné ego.

Ing. Mariana Petíková, RNDr. Marcela Fedorová