Biologická olympiáda

V 54. ročníku Biologickej olympiády, kategórie C získal Štefan Samuel Rákoš (VIII. A) v projektovej časti v obvodovom kole v CVČ Vranov n. T. 3. miesto. Jeho projekt o výskyte plesní na rôznych druhoch chleba a možnostiach uchovania čerstvosti chleba bol aktuálny, odborne spracovaný a veľmi zaujímavý. Veríme, že sa bude naďalej venovať skúmaniu a bádaniu v oblasti biológie. Štefan Samuel Rákoš sa úspešne zapojil ako jediný v okrese aj do teoreticko-praktickej časti biologickej olympiády, kde získal 9. miesto. O to náročnejšia bola jeho príprava. V teoreticko-praktickej časti súťažila aj Sofia Kotvasová (IX. A), ktorá získala 8. miesto. Srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie úspechy!

-mp-