25.9. – Svetový deň mlieka na školách

Po dlhšej prestávke sa opäť vraciame k pamätným dňom a v mesiaci september si naši žiaci na druhom stupni pripomenuli práve Svetový deň mlieka na školách. Mliečnou desiatou a symbolickým bielym oblečením demonštrovali, že vedia aká je konzumácia mlieka a mliečnych výrobkov dôležitá pre ľudský organizmus.

 

Mlieko chutí stále skvelo,

posilňuje kosti, telo.

 

Ing. Marianna Petíková, PaedDr. Jana Radová, RNDr. Marcela Fedorová