Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku

V dňoch 10. 9.  a 11. 9. 2020 sa na našej škole uskutočnili pre žiakov II.stupňa jesenné teoretické aj praktické cvičenia, ktoré sú povinnou súčasťou školských akcií každého školského roka. Po teoretickej príprave v triedach si žiaci následne získané vedomosti overili ich praktickým realizovaním priamo v areáli školy.