Oznam

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia RUVZ vo Vranove nad Topľou, škola prechádza na dištančné vzdelávanie od pondelka 23. 11. do 27. 11. 2020 z dôvodu výskytu pozitívneho zamestanca školy a školskej jedálne. Ak sa nič nezmení, žiaci prvého stupňa sa vrátia do škôl 30. 11. 2020. S pozdravom, riaditeľka školy Mgr. Zlatica Halajová.