Podpora zo strany rodičov a známych

Milí rodičia, prosíme vás o podporu projektu našej školy formou hlasovania prostredníctvom webovej stránky. Spoločnými silami pomôžeme našim deťom!

https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/vranov-nad-toplou

Vzhľadom na skutočnosť, že naša základná škola je najstaršia škola v meste s vysokou kvalitou vzdelávania v estetickom a funkčnom prostredí, jej vybavenie tried treba modernizovať a vytvárať mozgovo súhlasné prostredie. Na to by práve slúžila ekologicky prijateľná a správne členená zostava políc so zasúvacími farebnými boxmi, ktorá by umožňovala deťom samostatne ukladať veci a učiť sa udržiavať poriadok. Práve vaša pomoc pri uskutočnení nášho mikroprojektu by bola viac než vítaná, keďže bude slúžiť deťom minimálne vo všetkých prváckych triedach základnej školy.