Testovanie Covid-19 06.02.2021

Vážení rodičia, na základe Usmernenia Ministerstva školstva ,, Návrat detí do škôl” je možné zahájiť prezenčné vzdelávanie žiakov 1. stupňa len na základe pretestovanie minimálne jedného zákonného zástupcu žiaka. Škola otvára mobilné miesto v priestoroch školy v čase od 9,00-13,00 a 14,00-18,00 hod. Prestávka na obed je v čase od 13,00-14,00 hod. Na škole budú zriadené dve odberné jednotky. Odporúčame, aby zákonní zástupcovia žiakov 1.a 2. ročníka prišli na testovanie v čase od 9,00-13,00 hod. Zákonní zástupcovia žiakov 3. a 4. ročníka môžu prísť na testovanie od 13,00-18,00. Posledný odber sa robí o 17,45 hod. V prípade, že Vám čas nevyhovuje je možné prísť v priebehu dňa . Kto má záujem, môže si zarezervovať termín na prihlasovacom portáli https://www.supersaas.sk/schedule/zakladnaskolajuh1054/Testovanie_Covid-19  (Po otvorení stránky si vyberiete dátum 6.2.2021). Testovanie nie je podmienené elektronickou rezerváciou