Geografická olympiáda

V piatok 5. februára sa konalo okresné kolo geografickej olympiády vo forme 90-minútového testu, do ktorého sa zapojili aj niektorí žiaci našej školy. Súťažili v jednotlivých kategóriách od piateho ročníka po ôsmy ročník. Za piatakov nás úspešne reprezentovali žiaci 5. Čítať viac

NECH JE LÁSKY VŽDY DOSTATOK

Láska má veľa podôb… a jeden veľavravný symbol: od srdca sa rozbieha všetkými smermi, k mnohým adresátom. Sme zaľúbení, ľúbime, milujeme, ochraňujeme, zbožňujeme, máme radi, obdivujeme… Vyberte si preto, milí rodičia, starí rodičia, súrodenci, lásky, priatelia, kamaráti – vám patria valentínky našich Čítať viac

Upozornenie

Vážení rodičia, pri nástupe do školy dňa 15.2.2021 : Rodič vyplní tlačivo – Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré prinesie dieťa 15. 2. 2021 do školy. Bez vyplneného a podpísaného tlačiva nebude dieťa pustené do školy. (V prípade potreby bude tlačivo Čítať viac

Prírodoveda v 4.A

Žiaci získali nové vedomosti o funkcii a úlohe srdiečka. Výstupnou úlohou bolo vytvoriť srdce tak, ako ho si ho predstavujú. Toto je výsledok ich ponímania. Super práce, chválim.

Aktuálne o situácii

Vážení rodičia, Dnes sme po dlhšej pauze nastúpili na prezenčnú výučbu žiakov 1. stupňa ZŠ. Vo veľkom počte sa žiaci vrátili do školských lavíc a ich nezmazateľný úsmev na tvári nám napovedá, že sa deti do školy tešili. Myslím, že aj Čítať viac

Projekty piatakov o živote v lesnom ekosystéme

Lesy produkujú kyslík, regulujú teplotu a vlhkosť vzduchu, zabraňujú erózii, sú zdrojom dreva, plodov, liečivých rastlín a húb, sú životným prostredím organizmov, tlmia hluk, sú prostredím rekreácie, regenerácie, osvieženia a inšpirácie. Aj v čase dištančného vzdelávania vytvárali naši piataci projekty o rôznych druhoch rastlín, Čítať viac

Poďakovanie

Dovoľte mi, aby som sa s veľkou úctou poďakovala celému tímu na odbernom mieste Základná škola Juh. Osobitne ďakujem zdravotníkom – rodičom pani Visňovskej, Jonekovej, zdravotníčkam sl. Dzurišovej a Gorylovej, ktoré vo voľnom čase prišli testovať. Ďakujem aj svojim úžasným Čítať viac

Aktuálna informácia

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia RÚVZ  prezenčná výučba žiakov 1. stupňa je od 8. 2. 2021  zrušená. Žiaci sa budú učiť dištančne do doby rozhodnutia RÚVZ o prezenčnom vzdelávaní. O termíne nástupu žiakov na prezenčnú formu výučby Vás Čítať viac

Testovanie Covid-19 06.02.2021

Vážení rodičia, na základe Usmernenia Ministerstva školstva ,, Návrat detí do škôl” je možné zahájiť prezenčné vzdelávanie žiakov 1. stupňa len na základe pretestovanie minimálne jedného zákonného zástupcu žiaka. Škola otvára mobilné miesto v priestoroch školy v čase od 9,00-13,00 Čítať viac