Plán časti mesta Vranov nad Topľou

Projekty za triedu III. C

predmet:  Vlastiveda 
téma: Plán časti mesta Vranov nad Topľou
Pavol Gavaľa, Emma Mülbauerová, Lucas Hric
Významné kultúrne zariadenia mesta Vranov nad Topľou:
 Šimon Krajník- kultúrny dom