Biologická olympiáda

V tomto školskom roku sa uskutočňujú olympiády online formou a nebolo to inak ani v prípade 55. ročníka biologickej olympiády kategórie C. Žiaci súťažili v dvoch častiach – praktickej, v ktorej sa venovali téme Priemyselne používané huby a v teoretickej, teda testovej časti. V časovom limite 80 minút riešili úlohy týkajúce sa stavby bunky, rastlinného a živočíšneho tela, genetiky, vírusov a človeka. Našu školu reprezentoval Štefan Samuel Rákoš z IX.A, ktorý získal krásne tretie miesto.

Srdečne blahoželáme!