Aktuálne informácie

Vážení rodičia,

na základe uznesenia Vlády SR č. 123 z 28. 2. 2021 vstupuje do platnosti nové opatrenie, ktoré sa týka prezenčnej výučby žiakov na základných školách a materských školách.Od 8. 3. 2021 pri nástupe žiaka do školy, sa musia zákonní zástupcovia žiakov škole  preukázať čestným prehlásením, že obaja rodičia pracujú prezenčne alebo sa žiak nemôže vzdelávať dištančne. Žiadame Vás, aby ste čestné prehlásenie vyplnené poslali elektronicky triednym učiteľom do 5. 3. 2021. V prípade, že nemáte možnosť zaslať čestné prehlásenie elektronicky je možné ho doručiť najneskôr 8. 3. 2021 ráno, pred nástupom žiaka do školy.
Čestné prehlásenie je k dispozícii tu: