Geografická olympiáda

V piatok 5. februára sa konalo okresné kolo geografickej olympiády vo forme 90-minútového testu, do ktorého sa zapojili aj niektorí žiaci našej školy. Súťažili v jednotlivých kategóriách od piateho ročníka po ôsmy ročník. Za piatakov nás úspešne reprezentovali žiaci 5. B: Olívia Kovaľová, ktorá sa umiestnila na skvelom 2. mieste, Dominika Diľová na 5. mieste a Juraj Pastirčák na 6. mieste.

V druhej kategórii boli úspešnými riešiteľmi Marko Harviľák zo 6. B na peknom 5. mieste, Barborka Hricová zo 6. A na 7. mieste a žiačka 7. A Sara Ben Salim, ktorá skončila na 8. mieste.
V tej najvyššej kategórii sa výborným výkonom prezentovala Paťka Slivková z 8. A, ktorá bude reprezentovať našu školu aj na krajskom kole, keďže sa umiestnila na 3. mieste, a úspešným riešiteľom bola aj jej spolužiačka Liliana Micková, ktorá sa umiestnila na 8. mieste.
Chcem všetkým zúčastneným poďakovať za prípravu a záujem o olympiádu aj v tomto online priestore a verím, že to bolo aj príjemným oživením týchto dní.
Teším sa aj na ďalšiu spoluprácu s nimi a ďalšími žiakmi našej školy.