Biblia očami detí

Aj v tomto školskom roku 2020/2021 prebiehala celoslovenská výtvarná súťaž „BIBLIA OČAMI DETÍ A MLÁDEŽE“. Našu školu svojimi výtvarnými prácami reprezentovali žiačky:

Dominika Dančová        3. B       3. kategória

Diana Dančová             5. A       4. kategória

Lenka Preničňaková      5. B       4. kategória

Terézia Fedorová          7. B       5. kategória

Predmetom výtvarnej súťaže boli biblické knihy JOZUE a KNIHA TOBIÁŠ. Dňa 20. 4. 2021 sa uskutočnilo diecézne (krajské) kolo, ktoré zorganizoval Košický diecézny katechetický úrad.

Dianka Dančová sa umiestnila na 2. mieste a Lenka Preničňaková na 3. mieste. Úprimne blahoželáme a všetkým účastníčkam ďakujeme za reprezentáciu školy.

Víťazné práce postúpili do celoslovenského kola, ktorého organizátorom je Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. v Levoči.