Talenty

Máme 3 víťazky v súťaži Talenty, ktoré sa umiestnili v Zlatom pásme v ľudovom speve:

Lenka Pšeničňáková – 5. B
Diana Trebuňáková – 8. A
Katarína Feničinová – 9. A
Nadaným speváčkam srdečne blahoželáme a prajeme veľa krásnych piesní v podaní ich nádherných hlasov.