Hviezdy a hviezdičky

Na konci minulého školského roka sa 62 žiakov našej školy zapojilo do jazykovej súťaže English Star.

Chcete vedieť, ako hviezdy a hviezdičky z Juhu zažiarili na „jazykovom nebi“?

Netrpezlivo sme očakávali výsledky ich snaženia a tu je niekoľko čísel.

Priemerná úspešnosť našich žiakov bola 82,84% a to ich zaradilo medzi 15 najlepších škôl.

Všetci účastníci dostali certifikát a 40 žiakov, ktorí dosiahli výsledky lepšie ako 80% dostali

certifikáty so zlatou medailou.

Keďže v tejto dobe covidovej sme im nemohli slávnostne zablahoželať a poďakovať,

tlieskame im v tomto online priestore.

-aj-