Nosenie rúšok v škole od 4. 10. 2021

Od pondelka 4. októbra 2021

rúška nebudú povinné pre žiakov ZŠ v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,

teda rúško žiak nemusí nosiť v kolektíve svojej triedy počas vyučovania.

Napriek uvedenému škola nosenie rúšok odporúča aj v rámci kolektívu svojej triedy.

Nosenie rúšok bude aj naďalej povinné v interiéri školy, mimo uzavretého kolektívu triedy.

Nosenie rúšok ostáva pre deti povinné, ak dochádza k miešaniu triednych kolektívov:

*  vo vstupnej hale školy (príchod do budovy, odchod zo školy – prezúvanie, …)

*  pri zmiešaných triedach ( napr. hodín ETV, NAB, ANJ a pod.). Snažíme sa o minimálne zmiešavanie tried

* počas vstupu do priestorov školskej jedálne,

*  v prípade účasti na hromadných podujatiach,

* a pod….

VYHLÁŠKA ÚVZ č. 250 zo dňa 1. 10. 2021 o nosení rúšok v škole