Úspech šikovného literárneho pera

V závere uplynulého školského roka bol vyhodnotený ďalší ročník celoslovenskej literárnej súťaže Hodžov novinový článok. Do súťaže sme v máji zaslali päť prác a jedna z nich bola porotou vyhodnotená spomedzi mnohých (i zahraničných) účastníkov  na treťom mieste – v bronzovom pásme. Úspech si „vypísala“  v súčasnosti naša bývalá deviatačka Lenka Hardoňová, ktorá mala v uvedenej súťaži už svoje autorské meno a niekoľko podobných ocenení. Keďže sme sa o tejto potešiteľnej skutočnosti dozvedeli len nedávno, dodatočne blahoželáme a veríme, že jej literárne pero neprestane písať ani na strednej škole. Ďakujeme za jej poslednú skvelú reprezentáciu našej školy!