Slávik Slovenska

Konečne spev bez rúška…Takto sa na našej škole Juh práve dnes rozozvučali melódie krásnych ľudových piesní v podaní hlasov našich nadaných speváčok v školskom kole Súťaže Slávik Slovenska.

Vyhodnotenie:
1.kategória:  1.miesto Laura Onderková 2.A
                       2.miesto Vanessa Kuzmová 2.A
2.kategôria:  1.miesto Lenka Pšeničňáková 6.B
                       2.miesto Laura Fabianová 4.A
                                        Liliana Ondečková 5.B
                       3.miesto Anna Haššová 6.A
3.kategória:  1.miesto Diana Trebuňáková 9.A
Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme!