Skvelý výkon, skvelý výsledok, skvelá reprezentácia!

V piatok 12. novembra t. r. sa uskutočnilo online okresné kolo olympiády zo slovenského
jazyka a literatúry. Náročný test v limite 35 minút zvládla najlepšie žiačka našej školy Bianka
Mária Obrinová z IX. C pred súťažiacim z Vyšného Žipova a Tovarného. Olympiáda mala
napokon len 4 úspešných riešiteľov, ktorí museli dosiahnuť aspoň 18 bodov. Bianka po
skvelom výkone postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční 11. februára a my veríme, že
ani tam sa so svojimi vedomosťami z rodného jazyka nestratí. Ďakujeme za reprezentáciu
a k víťazstvu samozrejme srdečne blahoželáme!