Exkurzia v botanickej záhrade

Žiaci 5.ročníka sa zúčastnili exkurzie v košickej botanickej záhrade. Mali možnosť vidieť cudzokrajné byliny a dreviny a rozšíriť si svoje nadobudnuté vedomosti z biológie a geografie. Prešli včelárskym a dendrologickým náučným chodníkom. V skleníkoch si pozreli tropické a subtropické rastliny. Zaujímavé informácie si zaznamenávali aj do pracovných listov, ktoré dostali pri vstupe. Prialo nám aj počasie a žiaci si odniesli množstvo zážitkov.