Naše hlavičky

Dovoľte, aby sme vám predstavili naše úspešné hlavičky. Patrícia Slivková, žiačka 9.A, triedy získala 2. miesto v okresnom kole matematickej olympiády a bola aj úspešnou riešiteľkou v krajskom kole. Damián Fedor, žiak 6.B, triedy, získal 1. miesto a Júlia Anna Obrinová, žiačka 6.D, triedy, získala 3. miesto v okresnom kole matematickej olympiády.

Všetkým srdečne blahoželáme!