Beseda s lekármi

Ani po troch rokoch pauzy neodmietli pozvanie naši tradiční hostia, lekári
– špecialisti: MUDr. Pšeničňáková – gynekologička a MUDr. Cyril Fedor – urológ.
Ich návšteve sa tešili žiaci deviatych ročníkov našej školy, ktorým boli tieto
besedy venované.

Dievčatám i chlapcom opäť pripravili zaujímavé témy plné poučných informácií
prepojených prezentáciami a obrázkovými prílohami. U dievčat nechýbala táto
tematika: dôležitosť a význam gynekologických prehliadok, ženské ochorenia,
hygiena, intímny život, tehotenstvo a ďalšie.
Chlapci sa dozvedeli veľa nových informácií typu: zhubné a nezhubné ochorenia
pohlavných orgánov, pohlavné ochorenia, problémy zväčšenej prostaty a pod.
O tom, že besedy zožali úspech, niet pochýb. Ticho, ktoré vládlo počas besied
a množstvo otázok kladených našim dvom špecialistom počas besied, nás len
presvedčilo o tom, že sa aj na budúci rok máme na čo tešiť.

Ďakujeme.
-vmr-