Výsledky žrebovania

Milí rodičia,
venujte pozornosť výsledkom žrebovania!

Predškoláci, ktorí sa zapojili do súťaže O NOVÚ AKTOVKU, pri zápise odovzdali správne
vypracovaný súťažný ZOŠIT BUDÚCEHO PRVÁKA, mali šancu získať poukážku na kúpu
školskej aktovky. Žrebovanie prebehlo po ukončení zápisu pod dohľadom videokamery,
riaditeľky školy a učiteľov.
Šťastie prialo trom výhercom, ktorí nastúpia do školy s novou aktovkou venovanou školou.

Potešia sa predškoláci :
1 Olívia Hládeková
2. Adam Ferenc
3. Nikolas Kmec

Výhercom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov pri vzdelávaní sa na našej škole.
Rodičia, ktorých deti boli vylosované, si vyzdvihnú nákupnú poukážku v riaditeľni ZŠ Juh.