Svetový deň mlieka

Naši žiaci vedia, že mlieko a mliečne výrobky sú nenahraditeľnou a plnohodnotnou zložkou
ľudskej výživy. Zvlášť vo Svetový deň mlieka sme to chceli viac vyzdvihnúť. Žiaci 1. stupňa
si pochutnali na jogurtoch rôznych príchutí – broskyňový, čokoládový, jahodový, višňový.
Táto „mliečna desiata“ žiakom chutila a takouto myšlienkou sa snažíme o to, aby žiaci
nezabúdali na vyvážené zastúpenie mlieka v potravinovej pyramíde.