Škola v prírode

To bolo radosti dostať sa po toľkých karanténnych opatreniach do Školy v prírode!
Vybrali sme sa do obce s najkrajším výhľadom na Vysoké Tatry – do Novej Lesnej.
Odtiaľ sme sa tatranskou elektrickou železnicou dostali do Tatranskej Lomnice, kde sme
navštívili Múzeum TANAP –u. Skvelým zážitkom bol výlet na Hrebienok, odtiaľ túra okolo
Reinerovej chaty, Studenovodských vodopádov a Bilíkovej chaty. Počasie nám prialo viac
ako sme očakávali a tak nám vysokohorské slniečko vitamín a peknú farbu. Žiaci absolvovali
rôzne aktivity na tému štyroch živlov – vzduch, oheň, zem a voda. Zážitky, o ktoré nebola
núdza si žiaci zapísali do denníka ŠvP a doplnili ilustráciami.