Čarovný štetec – zázračná farbička

24. mája sa v priestoroch CVČ stretlo 25 žiakov vranovských škôl, aby si zmerali sily a predviedli svoj
talent. Na ich výkresoch sa tentokrát snúbila fantázia s prírodou.
V prvej kategórii sa podarilo Rebeke Dzurňákovej – 4.b najlepšie zobraziť „Lesnú bytosť“ a získala tak
1. miesto.
V druhej kategórii Diana Dančová – 6.a vytvorila čarovné „Lesné mestečko“ a umiestnila sa na 2.
mieste.
V tretej kategórii Marián Kopčo – 8.c zaujal netradičným prístupom a dostal špeciálne ocenenie za
kreatívnu techniku.
Úspešným výtvarníkom blahoželáme a tešíme sa na ďalšie stretnutia s umením.
-av-