Svetový deň kultúrnej rozmanitosti pre dialóg a rozvoj

V pondelok 23. 5. si žiaci druhého stupňa pripomenuli svetový deň kultúrnej rozmanitosti pre dialóg a rozvoj. Valné zhromaždenie OSN prvýkrát vyhlásilo tento Svetový deň v roku 2002 po prijatí Všeobecnej deklarácie o kultúrnej rozmanitosti UNESCO v roku 2001. Tento deň predstavuje príležitosť osláviť rozmanité formy kultúry.

Úlohou žiakov bolo vytvoriť pohľadnicu, ktorou mali predstaviť svoj vysnívaný kút sveta. A tých kútov sveta bolo veru dosť.