Slávnostné vyhodnotenie olympiád

V stredu 8. 6. 2022 sa v CVČ po pandemickej prestávke opäť uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie
olympiád. Žiaci, ktorí sa počas celého školského roka úspešne zúčastňovali okresných kôl olympiád v
jednotlivých predmetoch a v celkovom hodnotení získali 1. až 3. miesto, boli za účasti pozvaných
hostí slávnostne ohodnotení predovšetkým uznaním a pochvalou. Úmorná práca na úkor voľného
času nebola márna.
Oceneným žiakom srdečne blahoželáme a veríme, že aj v nasledujúcom školskom roku sa budú
aktívne zapájať do takýchto vedomostných súťaží.

Ocenení žiaci:
1. Kristián Mihalenko, 9.C
2. Bianka Mária Obrinová, 9.C
3. Patrícia Slivková, 9.A
4. Pavol Bezek, 9.A
5. Vanesa Danková, 7.C
6. Júlia Anna Obrinová, 6.D
7. Ján Hardoň, 6.B
8. Damián Fedor, 6.B
9. Eliška Noemi Šalatová, 5.C
10. Timotej Rakocy, 5.A