Džudo – jemná cesta

Rozvoj dieťaťa v zmysle KALOGATIE je pre našu školu samozrejmosťou. Na našej škole sa
snažíme o rozvoj mysle, ducha, ale i tela.
Jednou z ciest je aj podpora detí v športe, o ktorú sa snažíme už od prvej triedy, a to konkrétne
prípravkou džuda.
Džudo je šport, ktorý je pre deti v mladšom školskom veku najlepšou voľbou. Prečo?
– Džudo prikladá vysoký význam charakteru a kladne vplýva na harmonický rozvoj
osobnosti,
– všestranne pôsobí na všetky telesné partie a napomáha zdravému vývoju celého
organizmu,
– džudo učí sebaovládaniu, systematickému zvládaniu prekážok a plánovitému
dosahovaniu cieľov,
– džudo je síce individuálny šport, ale tréningy sú možné len v kolektíve, takže cvičenec
pravidelne rozvíja aj svoje sociálne zručnosti,
– pre hyperaktívne deti je džudo vynikajúcim spôsobom odreagovania sa a eliminácie
nadbytočnej energie či agresivity,
– tréningy zabezpečujú prirodzenú rovnováhu sedavému a často pasívnemu tráveniu
voľného času.
V neposlednom rade získanie medaily čí diplomu vedie k obrovskej detskej radosti
a zvyšovaniu zdravého sebavedomia spojeného s rešpektom voči súperovi.
Takúto radosť zažili aj naši zverenci v kategórii mini a supermini na medzinárodnom turnaji
v Bardejove. Turnaja sa zúčastnilo 8 štátov: Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko, Ukrajina,
Kosovo, Čierna Hora a Bosna a Hercegovina.
Napriek úspechu nezaspali na vavrínoch a ďalej sa zdokonaľujú, o čom svedčí aj páskovanie
– dosiahnutie vyššieho stupňa džudistickej zdatnosti.
ZD.