EKO – hry

V rámci plánu spolupráce našej školy s MŠ Juh sme zrealizovali na školskom dvore EKO –
HRY. Dve skupiny predškolákov pracovali pod vedením učiteliek 4. ročníka na rôznych
aktivitách.
Boli to pohybové hry – Netopier, Zbieranie šišiek a poznávacie hry – Aké som zvieratko?,
Obrázkové sudoku, Vytváranie obrazcov z prírodnín a Zvieratká a ich prostredie.
Predškoláci boli snaživí, aktívni a s radosťou sa zapájali do jednotlivých hier. Za svoju
aktivitu si ako odmenu odniesli magnetku a sladkosť.
Veríme, že takúto spoluprácu v podobe EKO – HIER si zopakujeme aj budúcom školskom
roku.