Veľké prvácke zážitkové učenie

Štvrtok 23. 6. 2022 bol výnimočným dňom pre všetkých prvákov. Po prvom zvukovom prekvapení v podobe výstražnej sirény nasledovali ďalšie. Pani učiteľky pripravili na troch stanovištiach pestrú paletu aktivít o doprave – najmä o chodcoch a dopravných značkách, o orientácii v priestore a prekonávaní prírodných prekážok, o ochrane prírody, ale aj o prvej pomoc pri úraze nohy, či ruky. Deti s radosťou absolvovali všetky aktivity a zážitkové učenie ich tak nadchlo (čo môžete vidieť aj na priložených fotografiách), že nechceli vyučovací deň ani ukončiť a zasypali pani učiteľky ešte množstvom otázok. Jedna, často sa opakujúca znela „Budeme sa takto učiť i zajtra?“ „Nuž zajtra asi nie, ale v blízkej budúcnosti áno“, znela odpoveď. Reakcia v podobe veľkého hurá ukončila skvelý zážitkový deň a ešte dlho sa niesli dojmy detí ich triedami.