Tlieskali sme najlepším

Po dvoch rokoch „prestávky“ sme sa opäť mohli zísť na veľkom školskom dvore pri oceňovaní
najlepších žiakov v rôznych olympiádach, súťažiach či aktivitách. Ich spolužiaci i učitelia teda
mohli vnímať, koľko talentovaných a šikovných detí žije v triedach našej školy. Bolo ich
neúrekom – úspešných matematikov, literátov, recitátorov, nádejných geografov či biológov,
skvelých maliarov a ilustrátorov, volejbalistov aj iných športovcov… Rodičovská rada ich
ocenila zvyčajne knižnou publikáciou, ale kolektívy si mohli rozdeliť tiež vynikajúce torty. Už
tradične venovala riaditeľka školy najúspešnejšiemu žiakovi na II. stupni notebook, ktorý
bude jeho pomocníkom v ďalšom vzdelávaní. Tentoraz ho získala žiačka IX. A Patrícia
Slivková. Všetkým oceneným a úspešným patril zaslúžený potlesk a tých ďalších možno
motivoval k väčšej usilovnosti, pracovitosti a vôli dokázať čosi viac.