Proti násiliu a šikane – workshop v CVČ

Pred koncom školského roka sa päť našich ôsmakov ešte stihlo v CVČ zúčastniť preventívno-
osvetovej aktivity s názvom „Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych
podobách“. Téma vážna, naliehavá. Úlohou bolo zamyslieť sa nad násilím
a šikanou, spoločne vytvoriť plagát a prezentovať ho.
Zástupcovia 8. tried sa do práce pustili s nadšením a zodpovednosťou a bolo radosťou
pozorovať ich na prípravných stretnutiach i pri samotnom workshope, ktorý organizovali
MsÚ, CVČ a Ústredie PSVR.
A to je určite aj jeden z prostriedkov boja proti šikane – spoločná práca na dobrom diele,
ktorá takto stmelila žiakov rôznych tried a zmysluplne, tvorivo vyplnila ich čas.
Ninka, Sima, Julka, Sofi, Majo,
Ďakujeme!