Nech nám srdce bije ako zvon!

Vo štvrtok 29. septembra sme si pripomenuli Svetový deň srdca, ktorý vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o rizikových faktoroch srdcovocievnych ochorení. Tie predstavujú v súčasnosti celosvetovo až 30 % všetkých úmrtí ročne. Hlavnými príčinami je dnešný väčšinový životný Čítať viac

Európsky deň jazykov 1

Časť prvá Už od roku 2001 si tento deň pripomíname vždy 26. Septembra. „Jeho cieľom je podnietiť 700 miliónov Európanov, aby sa, bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov.” Preto vyučujúci cudzích jazykov pripravili netradičné Čítať viac

Biela pastelka

Aj tohto roku sa naša škola zapojila do tradičnej zbierky Biela pastelka, ktorá pomáha slabozrakým a nevidiacim. Žiaci našej školy prispeli na tento šľachetný cieľ a ukázali, že osud nevidiacich im nie je ľahostajný.

CVČ volejbal – najmladší

CVČ VOLEJBAL – PRÍPRAVKA pri ZŠ Juh Naši najmladší, ale veľmi šikovní volejbalisti, ktorí sa svojou usilovnosťou snažia vyrovnať svojim starším kamarátom. O ich pracovitosti a talente niet najmenších pochýb. Na tréningoch už teraz pôsobia, ako keby lopta bola ich Čítať viac

CVČ Volejbal – staršie žiačky

Aj naše najstaršie a zároveň aj najskúsenejšie volejbalistky našej školy sa pilne pripravujú na novú sezónu, ktorá sa už čoskoro začne. „Baby“ trénuju takmer každý deň v priestoroch MŠH, aby nadviazali na skvelé úspechy pominulých rokov. Dúfajme, že sa už Čítať viac

Južania športovo

Dnes sa žiaci našej v rámci cvičenia na ochranu života a zdravia zabavili a naučili nové veci na stanovištiach. Južania šli zas – ako inak ! Preťahovanie na lane, hádzanie a kriketkou na cieľ , určovanie vzdialenosti , poznávanie rastlín Čítať viac

Florbal

Veľkému záujmu našich mladých športovcov sa teší florbalu. Naši mladí florbalisti brúsia svoje talenty 3-krát v týždni v špecialne vybavených telocvičniach so zameraním aj na florbal. Dúfajme, že sa naše mladé nádeje budú môcť čoskoro predstaviť v plnej paráde a Čítať viac