Hravé programovanie v Pythone

Začíname naplno!
V piatok 16. 9. naši žiaci Olívia Kovaľová, Juraj Pastirčák, Ján Hardoň, Tomáš Bali, Damián Fedor zo 7.B a Oliver Kužma, Boris Zacharský z 9.B absolvovali online kurz programovania hry Code Combat v jazyku Python. Spolu s 32 ďalšími žiakmi zo slovenských škôl spoznali programovacie prostredie a príkazy. Na záver kurzu žiaci vypracovali Kahoot kvíz, v ktorom si mohli overiť získané vedomosti.
Počas 90 minút mali tak žiaci možnosť nahliadnuť do krásy programovania. 💻