Florbal

Veľkému záujmu našich mladých športovcov sa teší florbalu. Naši mladí florbalisti brúsia svoje talenty 3-krát v týždni v špecialne vybavených telocvičniach so zameraním aj na florbal.
Dúfajme, že sa naše mladé nádeje budú môcť čoskoro predstaviť v plnej paráde a preukázať tak svoju šikovnosť a talent 👍