Starí rodičia v škole

„Každý malý chlapec, bude raz aj dedko, dedka všetci v úcte majú, dedko vie vždy všetko.
Každé dievča bude raz aj milá, stará babka. Pre nás je od babky pusa, ako cukor sladká …“
Aj takéto slová odzneli z úst našich žiakov, ktorí si chceli uctiť svojich starkých a dať im
najavo svoju náklonnosť a lásku. Keďže je október – mesiac úcty k starším, tak sa jednotlivé
triedy 1. ročníka zapojili do akcie „Starí rodičia v škole“. Bolo to v spolupráci s oddeleniami
ŠKD.
Za hojnej účasti starých rodičov odzneli slová vďaky v podobe videa, prečítanie rozprávky, či
pekná pieseň. Prváci predstavili svojich starkých a tí im vyrozprávali, čomu sa venovali za
mlada. Šikovná stará mama ukázala pletené výrobky, ktoré vo voľnom čase robí. Žiaci sa tak
zahrali s rôznymi rozprávkovými postavičkami ako Maťko a Kubko, vodník, Šípová Ruženka
či Psíček a mačička. Prváčikovia zasa zasvätili starých rodičov do sveta moderných
technológií v podobe interaktívneho pexesa. Nechýbalo občerstvenie a starkí si odniesli na
pamiatku rôzne výrobky. Akcia sa vydarila a nadšení boli rovnako žiaci ako aj starí rodičia.