Medzinárodný deň školských knižníc

Medzinárodný deň školských knižníc je každoročná celosvetová udalosť, ktorá sa koná každý štvrtý
októbrový pondelok a zameriava sa na rozvoj čitateľských, komunikačných, prezentačných a
sociálnych zručností žiakov. 24. októbra 2022 si tento deň pripomenuli šiestaci ZŠ Juh rôznymi
aktivitami. Vyučujúce v daných ročníkoch si pre žiakov pripravili prezentácie – Predchodcovia kníh a
Zaujímavosti zo sveta kníh a knižníc. Súčasťou oslavy dňa knižníc bolo vyrábanie záložiek do knihy,
a tak mohol každý zo žiakov prispieť svojou inšpiráciou k slávnostnému priebehu tohto dňa a zároveň
v ňom mohol prejaviť aj svoj osobný talent. Cieľom tejto školskej akcie bolo podporiť u žiakov dobrý
a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového.