iBobor

Minulý týždeň bol na našej škole venovaný vedomostnej súťaži iBobor. Spolu 240 žiakov od 2. do 9. ročníka v jednotlivé dni namáhalo svoje hlávky, aby deti v stanovenom čase správne vyriešili úlohy zamerané na čitateľskú gramotnosť a logické myslenie. Naši úspešní riešitelia sú: Čítať viac