iBobor

Minulý týždeň bol na našej škole venovaný vedomostnej súťaži iBobor. Spolu 240 žiakov od 2. do 9.
ročníka v jednotlivé dni namáhalo svoje hlávky, aby deti v stanovenom čase správne vyriešili úlohy
zamerané na čitateľskú gramotnosť a logické myslenie.
Naši úspešní riešitelia sú:
Ján Varechaj, Leo Lehocký, Patrik Fűrješ, Jakub Kovaľ, Tamara Bundašová, Tamara Mitrišinová, Marco
Paňko, Marián Hardoň, Daniel Ján Obrin, Peter Balog, Jakub Kožej, Adriána Kozáková, Matej
Dravecký, Karin Nadzam, Júlia Anna Obrinová, Monika Gašparová, Teodor Parimucha, Emanuel
Vansáč, Lenka Pšeničňaková, Olíva Kovaľová, Ján Hardoň, Melánia Mardzinová, Juraj Pastirčák,
Natália Vnoučková, Damián Fedor, Vanesa Vargová, Richard Drozd, Marko Harviľák, Klára Šandrejová,
Oliver Kužma, Henrich Nikitinskij, Zuzana Zolotová, Michael Jančišin, Tamara Doľacká, Barbora
Hricová, Tadeáš Ihnát, Stanislav Košalko, Vanesa Danková, Carolína Katinová, Simona Višňovská,
Martina Kozáková, Tatiana Timkovičová, Katarína Zolotová, Laura Andreková, Jozef Veliký, Viktor
Boguský, Michal Košč, Július Veselíny, Zuzana Lukáčová, Zuzana Sotáková, Michaela Popaďáková,
Katarína Krasuľová, Tobiáš Doboš, Terézia Fedrorová, Sofia Tkáčová, Jaroslav Jabčanka, Liana
Baranová, Rafael Vansáč, Jessica Jalcs, Daniel Kozák, Boris Zacharský
Blahoželáme!