Južania opäť úspešní!!!

Na jubilejnom 10. ročníku súťaže Komiksiáda, ktorý sa konal 22. novembra v priestoroch Hornozemplínskej
knižnice vo Vranove nad Topľou, naši talentovaní žiaci opäť vynikajúco reprezentovali našu školu. Odborný
komiksový seminár viedol doc. PhDr. Peter Karpinský, PhD., ktorý zároveň zhodnotil súťažné práce,
vyzdvihol kreativitu a odmenil výhercov. Do tohtoročnej súťaže sa zapojilo 160 žiakov a hodnotilo sa
v dvoch kategóriách. Víťazkou I. kategórie sa stala Lenka Pšeničňáková zo VII. B a na treťom mieste skončil
Adam Titko z III. A. VII. kategórii získala druhé miesto Vanesa Danková z VIII. C, tretie miesto obsadili dvaja
naši žiaci Tamara Doľacká z VIII. B a Marián Kopčo z IX. C. Všetkým výhercom srdečne blahoželáme
a prajeme im veľa literárno-výtvarných nápadov v ďalších súťažiach.