Novoročný turnaj vo vybíjanej štvrtákov ZŠ Juh

Každý rok si vzájomne merajú svoje sily štvrtáci našej školy vo
vybíjanej. I tento rok, konkrétne 18. 1. 2023, patrila telocvičňa našej
školy práve im. O tom, že športovci reprezentujúci všetky štyri triedy
bojovali naplno a s nadšením, nebolo pochýb. Každý chcel zvíťaziť
a bolo to veľmi vyrovnané. Víťaz môže byť len jeden a to platilo aj pre
náš turnaj. Najlepšou štvrtáckou triedou sa tak stala 4. A trieda.
Striebro získala 4. C, bronzovú priečku obsadili žiaci zo 4. D a po
tesnom boji získala zemiakovú medailu 4. B. Na záver turnaja boli
ocenení aj najlepší žiak a žiačka z každej triedy, ktorí si odniesli krásne
vecné ceny. A ako sa na správne športové podujatie patrí, náš turnaj
sme začali a ukončili spoločným pozdravom.