DEŇ S ANGLICKÝM LEKTOROM

Najúspešnejší žiaci našej školy si dali v pondelok 26.6.2023 „meeting“ s pánom Davidom Schofieldom, riaditeľom agentúry SIDAS, aby si ešte na záver roka, veselo i vážne podebatovali, precvičili angličtinu, rozšírili obzory. Bola to netradičná forma odmeny pre víťazov rôznych súťaží a žiakov s výborným prospech. Srdečná vďaka patrí rodičovskej rade, ktorá túto aktivitu finančne zabezpečila.
-aj-