BRÁNA SA OTVORILA – ZAČÍNAME! 🥳

Začiatok. Znova školský rok. Rok snov a objavov, isto magický rok! Všetko sa zdá byť
normálne, len všade číha veľa otázok. No určite bude aj veľa dobrých správ!
Týmito slovami recitujúce dievčatá vítali svojich spolužiakov na školskom dvore pri
slávnostnom otvorení nového školského roka. A skutočne: sledovalo ich množstvo
usmiatych, oddýchnutých tvárí, detských i tých dospelých… Tešíme sa i očakávame. Sme
zvedaví i obozretní. Uvidíme, či desať nasledujúcich mesiacov prinesie každému to, čo
očakával a o čo sa snažil.
Slávnostnú chvíľu podčiarkol svojím príhovorom s prianím všetkého dobrého i primátor
mesta Ing. Ján Ragan a samozrejme aj pani riaditeľka Mgr. Zlatica Halajová, ktorá okrem
iného predstavila tiež nových pedagogických zamestnancov a rodičov prváčikov či piatakov
ubezpečila, že v škole bude o nich určite dobre postarané.
Takže všetko, ako má byť a už len s chuťou do práce!