Dopravná výchova 🚙🚲🛴

Po návrate z prázdnin v septembri sa žiaci našej školy na hodinách prvouky, prírodovedy a triednických hodinách oboznámili s pravidlami cestnej premávky a pravidlami chodcov. Zopakovali si dopravné značky, dopravné prostriedky, ako bezpečne prechádzať cez priechod pre chodcov, ako bezpečne Čítať viac

MY NEZABÚDAME!

22. september 2023 sa niesol na našej škole aj v duchu vlastenectva. Žiaci 9. ročníka sa v tento jesenný deň pozreli vo Vojenskom historickom múzeu vo Svidníku na množstvo exponátov z 1. a 2. svetovej vojny a k tomu dostali Čítať viac