Vážení rodičia,

dovoľte mi ospravedlniť sa Vám i deťom. Neviem presne za koho, ale určite za niekoho, v kom je veľa
zloby. Nahlásením bombového útoku na školu, na zraniteľné deti, ukázal prázdnotu ducha i absenciu
svojho svedomia. Vo chvíli, keď sme otvorili mail, že v škole je bomba, sme si vôbec nepripustili, že by
to mohlo byť reálne. Bolo mi však ľúto detí, ktoré táto stresujúca správa zasiahla. Je ohromne
zraňujúca predstava, že začíname žiť v dobe, keď sa treba báť, a nie tešiť sa zo života. Za všetkých
zamestnancov školy Vás môžem ubezpečiť, že škola uplatňuje opatrenia, ktoré nedovoľujú vstup
cudzích osôb do školy a ani ich pohyb po škole bez sprievodu. Verím, že už sa podobne nepríjemná
situácia nezopakuje. Vás však poprosím, aby ste deťom vysvetlili situáciu, upokojili ich a urobili všetko
preto, aby sa detská duša, ktorá ešte nechápe takúto zlobu, ochránila a utíšila. Chcem sa Vám
poďakovať, že ste nám svojím rýchlym príchodom po dieťa pomohli zvládnuť danú situáciu. Ďakujem
aj rýchlej reakcii PZ vo Vranove nad Topľou. Stále tvrdím, že sme úžasná škola s úžasnými deťmi.
Prajme si veľa krásnych dní plných lásky a radosti.

Mgr. Zlatica Halajová
riaditeľka školy