Malý veľký vedec Patrik

Patrik Novotný z 5. C zažije vedecký prázdninový týždeň. Slovenská akadémie vied aj tento rok organizuje Letnú školu pre žiakov od 12 do 18 rokov, kde žiaci skúšajú experimenty, absolvujú pútavé diskusie a fungujú vo vedeckom svete. Patrikov motivačný list výberovú komisiu natoľko zaujal, že získal pozvánku do elitnej skupiny (členov tejto skupiny spočítate na prstoch jednej ruky).
Patrikovi blahoželáme a prajeme, aby dostal odpovede na všetky svoje otázky a prežil nezabudnuteľný týždeň.