Vyhodnotenia

Vyhodnotenie zberu papiera Každý rok organizujeme v škole v rámci environmentálnej výchovy zber papiera. Tento rok sme vyzbierali celkovo takmer 14 tisíc kilogramov použitého papiera. Najviac papiera vyzbierala na I. stupni trieda 2. C, na II. stupni trieda 8. C. Čítať viac

Oznam

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatreniami Čítať viac

Organizácia prevádzky školy

Vážení rodičia, milí žiaci! Od 1. 6. 2020 sa otvárajú brány škôl v rámci Slovenska. Pred príchodom našich žiakov do spoločných priestorov školy došlo k celoplošnej dezinfekcii školy dezinfekčnými prostriedkami, ako aj hĺbkovou dezinfekciou všetkých priestorov tak, aby bolo zabezpečené Čítať viac

Organizačné zabezpečenie

Organizačné zabezpečenie filtra pri nástupe do školy:   Vchod č. 1 – HLAVNÝ VCHOD Ročníky: 1. A, 1. B, 1. C, 1. D, 2. A, 3. A Dozor pred školou: Sabol Meranie teploty: Radová, Kitková Dozor skrinky: Kocáková, Balogová Dozor Čítať viac

Nástup do školy

Vážení rodičia, na základe uznesenia vlády SR je možné spustiť prevádzku škôl v rozmedzí 1. – 5. ročník. ZŠ Juh otvorí prevádzku za nasledovných podmienok: 1. Škola prešla dezinfekciou ionizačným procesom. 2. Prvý deň žiak vstupuje do školy len na Čítať viac

Zápis do 1. ročníka pokračuje

Milí rodičia, zápis do prvého ročníka bude prebiehať  naďalej elektronicky od 20. 4. do 30. 4. 2020. Elektronická prihláška je považovaná za záväznú prihlášku pre zápis do 1. ročníka a zákonný zástupca nemusí prísť osobne do školy s prihláškou, kým nebude k Čítať viac

Oznam

Na základe pokynov MŠ SR ohľadom ochorenia COVID-9 škola realizovala nasledovné opatrenia: – všetci pedagógovia, ktorí boli v zahraničí konzultovali svoj pobyt s RÚVZ, všetkým umožnili vrátiť sa do práce až na jeden prípad, kde je pani učiteľka v karanténe Čítať viac

Zápis do 1. ročníka

Slávnostný zápis detí do 1. ročníka sa uskutoční dňa 5. 4. 2020 (nedeľa) o 14.00 hod. v priestoroch základnej školy. TEŠÍME SA NA VÁS.